Staalmanpleinbuurt: dé ideale buurt van Amsterdam

De Staalmanpleinbuurt is dé buurt voor gezinnen met ( jonge) kinderen. Hier is de sociale cohesie onder autochtonen én allochtonen volop aanwezig. Men zoekt elkaar op en is er voor elkaar. Deze buurt is in ontwikkeling. Door transformaties elders in de stad is er een sterk toenemende vraag naar betaalbare woningen voor met name jonge stellen en jonge gezinnen met kinderen. In de Staalmanpleinbuurt kunnen Amsterdammers en nieuwe stedelingen een plek vinden. Hier realiseren we zoveel mogelijk ruimte door verdichting, nieuwbouw, renovatie en transformatie waarbij veel aandacht is voor verduurzaming en verlevendiging. Communicatie, participatie en gebiedsmarketing worden ingezet om de doelstellingen van het project mede te realiseren. Dit communicatieplan schetst een overkoepelende richtlijn voor de communicatie ten behoeve van het Project Management Bureau (PMB) van de gemeente Amsterdam. Wat zij gaat doen is aan het PMB. Hoe we de Amsterdammer informeren, betrekken en enthousiasmeren is aan Communicatie en Participatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *