SportFair 2016

Van het weekend organiseerde Floris-Jan Bovelander voor het eerst sinds drie jaar in Haarlem zijn SportFair. De Onderwatersport Vereniging Haarlem (OVH) was er natuurlijk ook op het grasveldje bij de hoek Kleverlaan/Delftlaan. Wat opviel was dat behoorlijk wat kinderen in de leeftijdscategorie van 6 tot en met 13 jaar een natuurlijke interesse hadden in de duiksport in Nederland. Die interesse ging zo ver dat wij van de OVH graag willen meedenken over bubblemaker-trainingen, onderwaterzwemmen en snorkelen. Want, de richtlijnen van het NOB schrijven voor dat kinderen pas op 14-jarige leeftijd, als de longen eenmaal volgroeid zijn, in aanraking mogen komen met perslucht-apparatuur en verschillende drukgroepen onder water.
In het Boerhaavebad waar we onze onderwatersporten beoefenen kunnen we in het ondiepe gedeelte kinderen kennis laten maken met snorkels en duikbrillen en zo al spelenderwijs kinderen vertrouwd laten raken met water.
Een groot gedeelte van onze duikleden doet aan onderwaterhockey om de ademhaling beter te kunnen reguleren onder water. Het is een spelletje dat gespeeld wordt met een 1,8 kilo zware puck, een handschoen, een handstick van amper 30 centimeter, een setje vinnen, een masker en een snorkel, waarbij teams de puck in een doelbak van de tegenstander op de bodem van het zwembad moeten schieten. Het vergt timing, onderlinge afspraken, behendigheid en een goede verdeling van je adem.
Als ex-hockeyer van het Nederlandse team was Floris-Jan bijzonder gecharmeerd van dit onderwaterspelletje dat niet aan strafcorners doet. Bij dezen is Floris-Jan dan ook van harte uitgenodigd om samen met bijvoorbeeld Taeke Takema bij ons eens onder water een punt te komen drukken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *